Missio

Toimintamme tärkein tarkoitus on olla asiakkaittemme liiketoiminnan tukena. Asiakaslähtöinen palvelu, kommunikointi ja keskustelu ovat palvelumme perusta.

Visio

Tuotamme asiantuntevaa ja laadukasta siivouspalvelua yritysasiakkaiden tarpeisiin. Tavoitteenamme on kasvaa merkittäväksi siivouspalveluiden tuottajaksi Oulun seudulla. Huippunsa hiottu siivouspalvelu syntyy ammattitaitoisesta tekemisestä ja henkilökunnan sitoutuneisuudesta.

Strategia

Palvelumme ydin muodostuu avoimesta keskustelusta asiakkaittemme kanssa. Avoin keskustelu ja kommunikointi luovat ilmapiirin, joka mahdollistaa kasvun ja kehittymisen. Asiakastyytyväisyys ja pitkät asiakassuhteet luovat vakaan pohjan kasvulle. Strategiamme tärkeä osa on myös jatkuva oppiminen ja taitojen kehittäminen. Haluamme tarjota asiakkaillemme parasta palvelua ja siksi kehitämme palvelukonseptiamme jatkuvasti.

Arvot

Arvot ohjaavat toimintaamme. Vuosien varrella monta asiaa on muuttunut, mutta arvomaailma on aina pysynyt samana. Arvomme ovat käytössä ja niitä toteutetaan joka päivä. Samalla tavalla kuin huippu-urheilija treenaa joka päivä ja elää arvojensa mukaisesti, samalla tavalla me harjoitamme liiketoimintaamme.

Asiakas

Asiakas on kaiken lähtökohta toiminnassamme. Työmme tärkein tehtävä on olla asiakkaittemme tukena heidän arjessaan ja liiketoiminnassa.

Rohkeus

Kohtaamme ihmiset ja asiat aina rohkeasti. Ja emme kainostele haastavienkaan asioiden läpi käymistä.

Nopeus

Nopeus on tulosta huolellisesta ja ammattitaitoisesta suunnittelusta ja valmistautumisesta. Nopeutta ei tule sekoittaa kiireeseen. Kiire on ammattitaidon puutetta.

Yhteys

Yhteys on koko toimintamme perusta. Kommunikaatio asiakkaiden kanssa ja avoin keskustelu mahdollistavat palvelun jatkuvan kehittämisen.

Jaa tämä: